Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Open Source succes * Geen computerworm * Overdreven Encryptie * Heen en weer

i-nieuws 6 na 6 ** May 24th, 2018 by wim.webgang **

Open Source succes

Open Source lijkt een onstuitbare opgang te maken in allerlei computertoepassingen. Het hoogst is het open source aandeel in IOT toepassingen, waar het tot meer dan 75 procent oploopt, in andere software dikwijls tot de helft of meer.
Het gebruik van Open Source lijkt niet altijd even bewust of legaal te verlopen. Als het op een illegale manier in een systeem wordt opgenomen is er dikwijls niet voorzien in een upgrade of opvolging van de software. Dat betekent dat als er beveiligingsproblemen worden gevonden voor de softwareonderdelen, ze niet gerepareerd worden. Bij vrije software als Linux distributies is bv wel een upgrade systeem voorzien, waarbij automatisch en gratis alle upgrades aangeboden worden aan de gebruiker. Eender welke software heeft onderhoud nodig, en wie iets bouwt moet dat inrekenen, en heel wat organisaties zullen hun houding daarover moeten aanpassen.

Geen computerworm

In Frankrijk circuleren sinds een paar jaar foto’s van een vieze slijmerige slangachtige worm met afgeplatte tweeledige staart. Het leek een typische internet-”prank”, opgezet spel, of fake news. Nader onderzoek leert echter dat het wel degelijk om een soort worm gaat, die waarschijnlijk afkomstig is uit Azie, want in Frankrijk komt hij normaal niet voor. De afgeplatte hamerachtige vorm is niet de staart maar wel de kop. Ze worden tot meer dan 20 cm lang, en voeden zich met kleinere wormen. Na het in kaart brengen van de meldingen blijkt het vooral stedelijk gebied in het zuiden van Frankrijk te zijn waar de wormen voorkomen. Mogelijk zijn ze door de invoer van planten in Frankrijk geraakt.

Overdreven Encryptie

Het FBI heeft toegegeven dat de cijfers over encryptie die hun direkteur verspreidde, schromelijk overdreven waren. Hij had gezegd dat ze meer dan zevenduizend toestellen niet konden gebruiken voor hun onderzoek omdat ze versleuteld waren. Nu moest het FBI toegeven dat het over ten hoogste duizend à tweeduizend toestellen gaat. De combinatie van drie gegevensverzamelingen leidde tot het dubbeltellen van een paar toestellen. Bij een controle in 2016 werd dat niet opgemerkt.

Heen en weer

E-commerce moest in het begin het vertrouwen van de klanten winnen om op afstand te kopen, zonder het produkt te kunnen bekijken, vasthouden, of passen, en daarom werd het “terugsturen als het niet voldoet” ingevoerd. In sommige studies is er al op gewezen wat het effect is van het heen en weer sturen van pakketjes, voor transport, milieu en de rendabiliteit van de webshops. Amazon lijkt nu dat laatste aspect aan te pakken. Ze hebben een aantal klanten geweigerd omdat ze blijkbaar te veel pakjes terugstuurden. Uit klachten van klanten blijkt dat ze dikwijls niet op de hoogte waren van de oorzaak van hun verbanning. Mogelijk was er iets fout met het waarschuwingssysteem, maar het is duidelijk dat Amazon sinds maart ongeveer zijn klantenbestand aan het uitkuisen is; honderden gebruikers zoudan al gebannen zijn. Volgens Amazon gaat het enkel om gebruikers die misbruik maken van de mogelijkheid. Het is software die op basis van parameters de klanten uitfiltert. In getuigenverslagen doken de mails op die sommige klanten kregen, en die hen zowel vragen naar de reden van het regelmatig terugsturen en geld terugvragen, als subtiel onderaan wijst op de voorwaarden voor het gebruik van hun diensten.
Die voorwaarden zeggen niet hoe dikwijls je dingen mag terugsturen, hoeveel per jaar of hoeveel procent, maar bepalen enkel dat Amazon ten alle tijde een account kan afsluiten als ze daar reden toe zien.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.