Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Yes We Hack * Internet investeringen * Sponsor voor wikimedia * Wordt Amerika wakker?

i-nieuws 6 na 6 ** January 24th, 2019 by wim.webgang **

Yes We Hack

Frankrijk heeft – bij monde van zijn sekretaris van defensie – de oorlog verklaard aan de hackers die Frankrijk aanvallen. Cyberoorlog is oorlog zoals andere oorlog, en er zullen cyberwapens ingezet worden, verklaarde ze in Rijsel op een congres voor Cybersecurity.
Florence Parly gaat zelfs nog een stapje verder: Frankrijk zal niet aarzelen om zelf toe te slaan: de beste verdediging is de aanval. Ze wist ook te vertellen dat het ministerie van defensie een premiesysteem heeft opgezet voor bugs. Dat zal eind februari officieel gestart worden onder de naam Yes We Hack.
Ze wil nauwere samenwerking tussen de militaire industrie en het ministerie van defensie.

Frankrijk onderscheid zich hiermee van andere landen van de NAVO, als Groot-Brittanië, die over hun mogelijke hacking capaciteit stil blijven, maar ze duidelijk wel hebben.

Hacher is het Franse woord voor hacken, maar meestal wordt toch de Engelse term gebruikt, ondermeer als titel van een tijdschrift.

nb: idd, Belgie komt niet voor.

Internet investeringen

In de VS werd het principe van net neutraliteit losgelaten, ondermeer onder druk van de kabelmaatschappijen. Die argumenteerden dat er meer geïnvesteerd zou worden in het netwerk door de net neutraliteit op te geven. In juni 2018 werd de wet van kracht, maar ze werd al opgesteld eind december 2017.

Ars Technica heeft nu de investeringen van Comcast in netwerkkabels bekeken, en het blijkt dat die sindsdien niet gestegen zijn, integendeel, ze zijn een paar procent gedaald. Comcast is de grootste aanbieder van internet voor gewone gebruikers. Ook andere providers als Charter en Verizon lijken minder te investeren.

Door het opgeven van netneutraliteit kan de provider beslissen om bepaalde vormen van internetverkeer wat af te remmen, of maximum gebruik op te leggen. Dan kunnen ze wat langer wachen om de infrastruktuur uit te breiden.
En op plaatsen waar ze weinig opbrengst verwachten, hoeven ze niet te investeren. Daardor blijven bepaalde gebieden achter op gebied van breedband internetaansluiting.

Sponsor voor wikimedia

Google heeft op het World Economic Forum aangekondigd om Wikimedia, het project dat wikipedia maakt, extra te gaan steunen met 3,1 miljoen. Niet alleen het bedrijf zelf, maar ook werknemers van Google zamelden geld in voor het Wikimedia project.

Wordt Amerika wakker?

Volgens een poll zouden meer Amerikanen dan ooit wakker liggen van het milieu, meer bepaald de klimaatopwarming. Bijna de helft van de ondervraagden vrezen dat het hun persooniljk leven zal beïnvloeden. De extreme weersomstandigheden kunnen ook in de VS nog moeilijk ontkend worden. Ze zien de klimaatwijziging niet meer als een vage voorspelling, maar als een werkelijke bedreiging vandaag.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.