Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Doe niets * De zee in * Spionagepixel in e-mail * Donkere kant

i-nieuws 6 na 6 ** May 13th, 2021 by wim.webgang **

Doe niets

Om de beboste oppervlakte te vergroten staat de mens voor één van de moeilijkste opdrachten: niets doen. Het WWF heeft op basis van satellietbeelden vastgesteld dat op plaatsen waar de mens zich terugtrekt, de natuur vanzelf terug bossen doet groeien. Ze hebben dat nu in kaart gebracht. Behalve niets doen kan de mens ook nog helpen door plaatselijke soorten van bomen aan te planten, en het gebruik door vee in te perken, en bepaalde woekerende planten te verwijderen. Bovendien het het zelf bijgegroeide bos een goede bio-diversiteit, die op een kunstmatige manier nauwelijks of niet te benaderen is.
Helaas zorgt de aktiviteit van de mens er nog altijd voor dat wereldwijd meer bos verdwijnt dan er bij komt. Ook in Vlaandere slaagt de regering er niet in open ruimte te beschermen, laat staan er bossen in de plaats te zetten. Alsof het totaal niet dringend is, wil men binnen een paar jaar het innemen van nieuwe open ruimte halveren, en pas tegen 2040 stoppen met Vlaanderen voller te bouwen. Volgens natuurpunt wordt dagelijks 6 hectare (12 voetbalvelden) grond afgepakt van de natuur. Dat is dan politiek nietsdoen.

De zee in

In de VS gaan ze doen wat wij al lang doen: windmolens bouwen op zee. De overheid keurde de eerste keer een commercieel project goed voor de oostkust. Het heet “wijngaard windproject”, omdat het voor de kust van Californië ligt, waar wijngaarden voorkomen in Massachusetts.
De VS heeft al wel andere windmolenparken; nl voor de kust van Virginia en Rhode Island, waar samen iets meer dan veertig MW electriciteit kan geproduceerd worden.
Dit nieuwe commerciële project moet 20 keer meer vermogen opleveren. Het bouwen van meer dan tachtig windmolens op de atlantische oceaan zou duizenden jobs creëren. Kabels die ingegraven worden in de bodem van de oceaan moeten de electriciteit aan land brengen. In 2023 hopen ze al het eerste eitje te kunnen koken met electriciteit van het windmolenpark.
Ook de jaren daarop wil de regering van de VS verdergaan met het installeren van windmolens, ze willen meer dan tien miljard per jaar investeren, en dat gaat tienduizenden jobs creëren. Er zijn ook veel afgeleide banen in het vooruitzicht; zo moeten bv havens aangepast worden om de werken op zee te ondersteunen en mogelijk te maken.

Spionagepixel in e-mail

E-mail wordt steeds meer misbruikt voor spionagepixels. De afzender van de e-mail, meestal bedrijven, steken een onzichtbare, witte tracking-pixel mee in de mail, die dus onzichtbaar is voor de gebruiker. Maar die de afzender toelaat te zien wanneer de mail wordt geopend, zowel de eerste keer als daaropvolgende keren, vanop wat voor apparaat, en ongeveer vanop welke locatie, afgelezen via het ip-adres van de gebruiker, dat door de pixel gezien kan worden. Door het verbergen van de pixel kunnen we er van uitgaan dat het een stiekeme manier van werken is, niet bepaald in het voordeel van de ontvanger, die zich er normaal niet van bewust is. Grote bedrijven die op de praktijk aangesproken worden antwoorden meestal met “het staat in onze voorwaarden” (hoe je dat moet weten als je een mail krijgt?) tot “het is een algemeen gangbare praktijk” (“cross-industry standard approach”) en “”We take consumer data extremely seriously”. inderdaad, ze nemen privacy ovetredingen ernstig, vooral als ernstig marketingmiddel.
Sommige e-mail programma’s kunnen dat een beetje opvangen doordat ze bv html uitfilteren, en het bericht als code laten zien. Alleen is dat niet comfortabel voor de gebruiker, die moet dan gaan zoeken naar de inhoud. Twee derde van de e-mails zou nu zo’n tracking pixels bevatten. Ze dienen vooral om het succes van marketingcampagnes te registreren volgens de verzenders.

Donkere kant

Dark Side is de naam van de groep computerinbrekers die volgens de FBI achter de inbraak in het systeem van Colonial Pipeline. Door die inbraak zag het bedrijf zich verplicht om de belangrijkste oliepijplijn in het oosten de VS af te sluiten tot ze zicht hadden op wat de computerinbrekers uitgevreten hadden in hun systemen. Of tot ze terug controle en misschien ook wel toegang hadden tot hun systeem, want daarin waren bestanden versleuteld en de inbrekers vroegen losgeld om de code te geven om die terug te ontsleutelen.
Wie weigert te betalen, en bovendien een goede backup heeft, kan natuurlijk nieuwe sysemen installeren, en alle backups terugplaatsen. Bij een complex systeem kan dat al snel enkele dagen duren, en ondertussen begonnen tankstations in verschillende steden het oosten zonder brandstof te vallen. Colonial Pipelines verzorgt daar zowat de helft van de brandstofverdeling, en zels als ze terug opstarten zullen automobilisten gevraagd worden maar een half bakje te tanken om iedereen een kans te geven op brandstof. Gisteren startte Colonial terug op en tegen morgen zou de bevoorrading terug op gang moeten zijn.
Het is ook niet de eerste keer dat het bedrijf slachtoffer wordt van een aanval. Drie jaar geleden kregen ze een slecht rapport in een externe audit, omdat ze abominabele beveiligingspraktijken zouden aanhouden. Een scholier zou kunnen inbreken, klonk het toen.

De DarkSide zou ondertussen al nieuwe slachtoffers gemaakt hebben. Normaal kiezen ze kleinere bedrijven als slachtoffer, en als dat bedrijf zelf niet met het nieuws van een inbraak naar buiten komt, blijven die aanvallen wat onder de radar. Met de inbraak bij Colonial lijkt het mis gegaan te zijn, en waarschijnlijk gaan nu meer middelen ingezet worden om de computerinbrekers op te sporen. Hun slachtoffers komen voor in de VS, Brazilië en Schotland bv, dus zowat over heel de wereld. Eén opvallende witte zone: in hun software lijken ze te vermijden in Russischtalige computersytemen in te breken.

compiled by BCP v.0.5.9

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.