Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Electronisch stemmen (Complottheorie)

WebGang blog ** November 24th, 2016 by wim.webgang **

geen tijd voor gehad in het programma dus smijten we dit er maar achteraan:

Electronische stemmen zonder fraude

De belangrijkste vraag tijdens de campagne tussen Trump en Clinton was waarschijnlijk die of de kandidaat zijn verlies zou aanvaarden. Trump was niet erg duidelijk in zijn antwoord, en leek niet van plan om op voorhand te zeggen dat hij zijn verlies zou aanvaarden. Dat leidde tot heel wat controverse, maar achteraf bekeken viel het de democraten ook zwaar, evenals veel van hun kiezers; er braken zelfs rellen uit na betogingen tegen Trump.

Ten eerste voorspelden de polls dat Clinton zou winnen, en ten tweede bleek Clinton ook meer stemmen gehaald te hebben (maar niet op de juiste plaats of manier om de meeste kiesmannen te krijgen).

Maar er werd ook op een andere manier gereageerd dan betogen; computerwetenschappers onderzochten de resultaten van de verkiezingen om een vergelijking te maken tussen electronische resultaten en stembrieven. Voor de verkiezingen waren er al berichten over kraakbare kiessystemen, en de onderzoekers stellen een systematisch verschil vast tussen de behaalde stemmen in staten met stemcomputers en die zonder. Electronisch zou Clinton zo’n 7 procent minder stemmen halen. In principe zou een hertelling gevraagd kunnen worden. Ze houden rekening met computerinbraken, zeker omdat het campagneteam van de democraten ook al een inbraak te verwerken kreeg, die bron was van materiaal tegen Clinton, en op die manier al de verkiezingen kon beïnvloeden. Daarbij werden trouwens ook gegevens van kiesgerechtigden buitgemaakt.
Als een buitenlandse mogendheid genoeg middelen en geschikte experts kan inzetten, is het niet onmogelijk dat ze een voorbereide aanval opzetten waarbij malware op voorhand verspreid wordt in belangrijke computers (die van de swing states). De software zou enkel aktief wordt tijdens de verkiezingen zelf, zo’n beetje selectief als de software van volkswagen die tijdens technische controles aktief was) Nadien zou de malware zichzelf en ook alle sporen moeten wissen.
Een paar jaar geleden zou het scenario nog op ongeloof onthaald worden, maar ondertussen weten we dat de realiteit er niet ver vandaan is. Naast de inbraken in de systemen van de democraten, waren er pogingen tot inbraak in de systemen waarmee de kiezers geregistreerd werden in verschillende staten. In Illinois en Arizona werden effectief gegevens van stemgerechtigden gestolen. Verschillende buitenlandse mogendheden hebben de capaciteiten om zo’n aanvallen op te zetten, en bij verkiezingen in Ukraïne is volgens de overheid maar op het laatste moment een vervalsing van de verkiezingen vermeden.
Zonder dat iemand beweert dat “het” gebeurd is, klinkt toch de vraag hoe de bevolking van de VS zeker kan weten. Meestal zijn bij kiessystemen democratische controles ingebouwd, zijn de systemen te verifiëren. Is dat zo, en kunnen de resulstaten van de electronische temburo’s gecontroleerd worden? Het antwoord is niet eenduidig. Sommige van die systemen printen een controlebiljet uit, een dubbeltje van iedere stem. Er bestaat dus reserve controlestrookjes van de stemmen, die herteld kunnen worden.
Maar niet alle systemen blijken dat te hebben. (op deze site is een kaartje te zien mer de verdeling van de staten met electronische systemen met controlestrookje, en die zonder: https://medium.com/@jhalderm/want-to-know-if-the-election-was-hacked-look-at-the-ballots-c61a6113b0ba#.34y095ep2)

De systemen die wel een papieren backup hebben van de stemmen zouden ze wel kunnen hertellen. Of ze zouden systematisch bij elke verkiezing steekproeven kunnen doen om te kijken of alles in orde is. Geen van beiden gebeurt.

Tenzij. Tenzij één van de kandidaten een hertelling vraagt. Maar, dan moet je die ook zelf betalen, en dat gaat al snel over miljoenen dollars. Bovendien moet dat binnen een zeer korte tijdspanne gebeuren, en die is een een paar kritieke staten bijna voorbij. Staten waar de marge bijzonder krap was, zoals 0,7 procent, 1,2 procent, en 0,3 procent.

Er is door één van de kandidaten, Jill Stein (van de groenen), wel een campagne gestart om het geld voor een hertelling in een paar staten bijeen te krijgen, maar de kans dat het lukt lijkt klein omdat de deadline zo krap is.

Als die stemmen inderdaad zouden herteld worden, zou dat het vertrouwen in de uitslag herstellen, en ook een signaal zijn naar computerfraudeurs dat de kans op ontdekken groot is.

Als ze niet herteld worden, geldt natuurlijk het omgekeerde.

De kritiek op de soms verouderde, soms onaangepaste systemen dateert trouwens van voor deze verkiezingen, en er werdt zo goed als niet aan gewerkt door de verschillende staten, die hun eigen systemen hebben. Dikwijls omdat ze er het geld niet voor hebben.

De experts raden aan om wel computers in te zetten voor het tellen, maar het registreren van de stem op papier te doen. Laat de computers de papieren stembiljetten inscannen, dan blijft er een mogelijkheid tot hertelling.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.